Prototyping

Fra ide til prototype – 3 Trin og 5 konkrete råd til hvordan du gør

Læsetid: 7 minutter

Minimal viable product (MVP), agile udviklingsprojekter, value driven development er populære emner og termer i disse tider. Hurtig eksekvering og lancering af en ide, for enten at få bekræftet værdien (og høste den) eller manglende samme.

Alt sammen uden at de investerede ressourcer er tabte, men i stedet skaber nye forretnings muligheder eller er med til at finansiere ny værdifuld viden og læring.
Dette er et tema der fylder hos mange virksomheder og det er en svær disciplin at mestre.

Vi har hjulpet mange kunder fra ide til lancering af nye digitale produkter og services. Dette indlæg vil primært fokusere på den type af proces. Altså nye digitale løsninger målrettet udvalgte slutkunder – og ikke udvikling og implementering af fysiske produkter.

Vi gennemgår typisk 3 simple trin der hjælper kunden fra ide til prototype. Formålet med prototypen er at minimere omkostninger, reducere risiko samt øge leverancehastigheden af en ”værdi-skabende” service til markedet.

Prototyping

Trin 1: Validering af jeres ide

Vi oplever at vores kunder er forskellige steder i processen, men typisk står de med en ide som de ønsker at få valideret.

Idevalidering er et større tema i sig selv, så mange gange har vores kunder lavet en indledende validering og har nu så god en fornemmelse af ideen at de ønsker at tage et spadestik dybere i valideringen – her er prototypen et stærkt værktøj.

Læs mere om idevalidering her: https://www.viima.com/blog/idea-validation

Råd 1) Afdæk følgende i valideringen af jeres ide:

1. Definer jeres kunde/forbruger. ”Alle” kan ikke være en kunde.
2. Definer problemet i løser. 42% af alle startups fejler på grund af at der ikke er et behov i marked.
3. Definer nuværende løsning på problemet. Ofte er der ikke behov for en ny løsning til at løse problemet.
4. Bekræft unikheden. Få bekræftet at jeres løsning er bedre og mere relevant for brugeren.
5. Valider forretningsmodellen. Hvordan vil i tjene penge.

Trin 2: Etablering af koncept

I denne del af processen laver vi en kort beskrivelse af konceptet samt de primære eller overordnede kunde-/brugerflows.

Koncept beskrivelse

Fortæller kort hvad konceptet og ideen går ud på. At få det skrevet ned er en god måde at få afstemt enigheden blandt relevante beslutningstagere samt ligeledes sikre at der er taget stilling til hvilket problem ideen skal løse.

Dette behøver ikke tage lang tid eller fylde meget. Oftest oplever vi, at det faktisk fungere bedre hvis det er kort og præcist – så en halv A4 side er rigeligt. Vigtigt at undgå, at begynde og forklare en masse om hvad ideen gør – den del afdækkes i efterfølgende step.

Råd 2) Lav en koncept beskrivelse på max en halv A4 side.

Kunde-/brugerflows

En god måde, at få afdækket krav og funktioner til understøttelse af ens ide og koncept er at optegne de primære brugerflows for løsningen.

Disse fungere også som grundlag for efterfølgende design og udvikling af prototypen hvor man går yderligere i detaljer.

For de enkelte flows skitseres kort:

  • Hvad brugeren ser
  • Hvad brugeren gør

UI Flow

Derefter forbinder man alle sine brugerflows for at skabe et samlet billede.

UI Flowdiagram

Der findes forskellige værktøjer til at understøtte dette arbejde. Vi anvender selv Adobe XD, men der er andre gode værktøjer som Sketch, Visio, m.fl.

Råd 3) Optegn primære kundeflows => Bidrager til afklaring af behov og sikre et samlet overblik over løsningen.

Trin 3: Design af prototype

I tredje trin designer og udvikler vi en prototype af løsningen. Baseret på forrige trin så har vi et godt fundament til at designe en visuel og interaktiv prototype.
Vi gør typisk dette i Adobe XD, men der findes en række værktøjer der kan anvendes til formålet:

  • Sketch
  • InVision
  • Origami
  • Balsamiq

I Adobe XD modellerer vi de enkelte skærmbilleder og ligeledes opbygger vi det flow vi definerede i Trin 2 (Se simpelt eksempel nedenfor).

Design af prototype i Adobe XD
Design af prototype i Adobe XD

Når vi har designet skærmbillederne og bygget flowet, så har vi en ”fungerende” prototype der kan præsenteres for potentielle kunder. De fleste design programmer er sådan indrettet at man kan interagere og gennemfører de designede flows og dermed få oplevelsen af hvordan det vil være at anvende den rigtige løsning.

En rigtig god metode og proces til understøttelse af dette arbejde er Design Studio Method. Vi vil ikke gå i dybden med metoden her, men du kan læse en detaljeret beskrivelse her: What is Design Studio Method?

Kort fortalt hjælper metoder med i grupper hurtigt at få lavet konkrete løsningsforslag til forskellige skærmbilleder og funktioner til en given løsning.

Råd 4) Tegn de ønskede skærmbilleder – gerne inden i gør dem digitale for at minimere re-design. Design Studio Method er en god metode til at understøtte dette arbejde: What is Design Studio Method?

Råd 5) Brug design værktøj til at lave en simpel prototype der er interaktiv. I har nu en løsning der kan præsenteres og bruges til indsamling af feedback fra potentielle kunder.

Ovenstående tre trin kan typisk gennemføres på et par dage til et par uger, afhængigt af hvor kompleks og omfattende løsningen er. Når i har gjort det, så står i med en interaktiv prototype som i enten kan afprøve på udvalgte kunder eller alternativt som fundament til udvikling af en fuldt virkende applikation.

Læs også:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *