Xamarin

Vi løser forretnings udfordringer gennem vores iOS/Android apps udviklet i Xamarin

Hvad er det?

Xamarin er en cross-platform der anvendes til at udvikle iOS og Android apps. Den sørger for at oversætte til det platformspecifikke sprog for iOS og Android. Det betyder reelt at man holder omkostningerne nede i forhold til at skulle udvikle separat til hver platform. Det er ejet af Microsoft og der kodes ligeledes i deres sprog C#.

 

Fordele og udbytte?

  • Hurtigere udvikling
  • Lavere udviklingsomkostninger
  • Baseret på C# som er ejet af Microsoft og meget udbredt